METALLKOMPOSITER  /  slitageskydd

Klicka på bild

Produkt
ARC BX1

Information
En avancerad keramisk komposit för renovering och skydd av alla metallytor utsatta för svårt slitage, korrosion och kemiska angrepp.
Den appliceras normalt med en tjocklek av 6 mm elle..

Klicka på bild

Produkt
ARC BX2

Information
ARC BX2 är en avancerad keramisk komposit för renovering och skydd av metallytor som utsätts för kraftigt slitage, korrosion eller kemiska angrepp.
Kompositen appliceras med ..

Klicka på bild

Produkt
ARC MX1

Information
En avancerad keramkomposit för renovering och skydd av alla metallytor utsatta för svårt frätning, nötning och kemiska angrepp.

Den appliceras med en tjocklek av 6..

Klicka på bild

Produkt
ARC MX2

Information
ARC MX2 är en avancerad keramkomposit för renovering och skydd av alla typer av metallytor som utsätts för hårt slitage, korrosion och kemiska angrepp. Den appliceras med en tjock..

Klicka på bild

Produkt
ARC MX5

Information
ARC MX5 är ett avancerat, keramikförstärkt kompositmaterial för reparation och skydd av metallytor som utsätts för kraftig erosion, korrosion eller kemiska angrepp. Materialet...

Klicka på bild

Produkt
ARC MXC

Information
En avancerad keramisk komposit, med flytande viskositet, avsedd för reparation och skydd av metallytor som utsätts för kraftig erosion, nötning och kemikalieangrepp. Den kan appliceras..

Klicka på bild

Produkt
ARC MXHT

Information
En avancerad keramisk komposit för skydd av alla metallytor som utsätts för kraftig erosion, nötning och kemikalieangrepp vid hög temperatur.
Appliceras med en skikttjocklek på..

Klicka på bild

Produkt
ARC IBX1

Information
ARC I BX1 är en slag- och slitageresistent Epoxi Komposit. I applikationer där slag förekommer så är ARC I BX1 en perfekt komposit som hanterar både nötning och sl..

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se