METALLKOMPOSITER / slitageskydd / MX1

PRODUKTINFORMATION
ARC MX1 är en avancerad keramkomposit för renovering och skydd av alla metallytor utsatta för svårt frätning, nötning och kemiska angrepp.

Den appliceras med en tjocklek av 6 mm eller mer. Krymper ej. 100% homogen. Färgen är blå.

ARC MX1 är sammansatt med en hög koncentration av små keramiska kulor och fina keramiska partiklar för extremt nötande miljö där ett överlägset skydd önskas.
ARC MX1 appliceras på en grundad yta med spackelspade
eller det kan gjutas om snäva toleranser och slät yta erfordras. Den väljs istället för ARC 890 eller 897 när ökat skydd mot nötning erfordras.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 2,7g/cc
Tryckhållfasthet 110,3 MPa
Böjhållfasthet 47,6 MPa
Draghållfasthet 20,7 MPa
Slaghållfasthet (omvänd) 9,0 N* m
Hårdhet Shore D 89
Vertikal sättning vid 21 Grader C och 6mm Ingen sättning
Maximal temperatur
Våt användning 95 Grader Celsius
Torr användning 205 Grader Celsius
 

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Krossverk
• Fläktar/Blåsare/Cykloner
• Muddringspumpar
• Transportrör för slipmedel
• Matartrattar och silos
• Metallbelagda avgasfläkthöljen
• Plattklädda skruvtransportörer
• Rännor klädda med keramiska plattor
• CD4 / Nihard / Hårdoxiderade slurrypumpar
• Skyddshuvar klädda med keramiska plattor eller gummi

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se