METALLKOMPOSITER / slitageskydd / MX5

PRODUKTINFORMATION
ARC MX5 är ett avancerat, keramikförstärkt kompositmaterial för reparation och skydd av metallytor som utsätts för kraftig erosion, korrosion eller kemiska angrepp.
Materialet påförs med en tjocklek på minst 3 mm.Krympfritt. 100% torrsubstans. Gråfärgat.
 
ARC MX5 består av små keramiska korn och partiklar i hög koncentration och är avsett för miljöer med extrem förslitning i vilka metallförluster ofta repareras med hjälp av traditionella och kostsamma påsvetsningar.
 
ARC MX5 kan användas till att bygga upp eroderade metallytor eller skapa slitstarka, offrande ytor som i många fall har bättre prestanda än den ursprungliga metallytan, gummibeklädningen, keramikplattorna eller påsvetsningen.
ARC MX5 är den bästa ARC-kompositen för slitskydd, om
akutreparationer med snabb härdning krävs.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 2,2g/cc
Tryckhållfasthet 64 MPa
Böjhållfasthet 25 MPa
Draghållfasthet 17 MPa
Slaghållfasthet (skårad) 6,6 Nm
Shore D, hårdhetsprov med durometer 89
Vertikal sättning vid 21 Grader C och 6mm Ingen nedböjning
Maximal temperatur
Våt användning 60 Grader Celsius
Torr användning 120 Grader Celsius
 
LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Pneumatiska transportörer
• Skruvtransportörer
• Flisningsmaskiner och flisbingar
• Utsugningsfläktar
• Massalösare
• Cykloner, silos
• Turboseparatorer
• Slitskyddsplattor
• Slurrypumpar av Ni-Hard
• Rörknän
• Separatorer för flygaska
• Ledningar för pulvriserat
• Transportfläktar för träflisor bränsle
• Pulvriseringsanläggningar

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se