METALLKOMPOSITER / slitageskydd / MX2

PRODUKTINFORMATION
ARC MX2 är en avancerad keramkomposit för renovering och skydd av alla typer av metallytor som utsätts för hårt slitage, korrosion och kemiska angrepp. Den appliceras med en tjocklek på minst 3 mm. Krympfri. 100% homogen. Färgen är vit.

ARC MX2 är sammansatt med en hög koncentration av små keramiska kulor och fina kemiska partiklar för extremt nötande miljö, där bortnött metall ofta renoveras genom mer konventionella och dyra påsvetsningar.

ARC MX2 kan användas antingen för att renovera slitna metallytor eller för att ge en nötningsbeständig slityta som ofta utklassar originalmetallen, gummiinfodringar, keramiska plattor och påsvetsningar.
ARC MX2 ger en beständig slityta och bör väljas istället för övriga ARC-kompositer om det finns stor risk för mörka föroreningar.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 2,4g/cc
Tryckhållfasthet 90 MPa
Böjhållfasthet 52 MPa
Draghållfasthet 28 MPa
Slaghållfasthet (omvänd) 7,9 nt m
Kompositens Rockwellhårdhet R105
Hårdhet Shore D 90
Vertikal sättning vid 21 Grader C och 6mm Ingen sättning
Maximal temperatur
Våt användning 95 Grader Celsius
Torr användning 205 Grader Celsius
 
LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Cykloner
• Mäldpumpar
• Virvelrenare
• Kulkvarnar
• Magasinsbingar
• Rengöringskoner
• Massaavvattningskruvar
• Rörkrökar
• Slitplåtar
• Krossverk
• Porslinstillverkningsutrustning

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se