METALLKOMPOSITER / slitageskydd / MXC

PRODUKTINFORMATION
ARC MXC är en avancerad keramisk komposit, med flytande viskositet, avsedd för reparation och skydd av metallytor som utsätts för kraftig erosion, nötning och kemikalieangrepp.

Den kan appliceras för hand med spackel på horisontella ytor med en minsta tjocklek på 6 mm eller hällas i gjutformar med en minsta tjocklek på 9 mm. Krympfri, 100% homogen. Blå färg.

ARC MXC innehåller en hög koncentration keramikkorn och fina keramikpartiklar som ger utmärkt skydd i kraftigt nötande miljöer.
ARC MXC kan formgjutas om det finns krav på applicering med snäva toleranser och jämna ytor eller om åtkomligheten är begränsad.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 2,7g/cc
Dragvidhäftning 17 MPa
Tryckhållfasthet 109 MPa
Böjhållfasthet 40 MPa
Draghållfasthet 28,9 MPa
Slaghållfasthet (direkt) 9,1 N-m
Hårdhet Shore D 89
Maximal temperatur
Våt användning 95 Grader Celsius
Torr användning 205 Grader Celsius

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Utmatningstrattar
• Transportledningar för nötande material
• Fyllningstrattar och silos
• Cykloner
• Rännor klädda med keramikplattor
• Slampumpar och rörknän

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se