NYHETER/ ARC 7TR

ARC T7 AR
En skyddande beläggning, baserad på epoxinovolacvinylester, för hög temperatur och exponering för kemikalier, som kan inkludera
aggressiva kemikalier och nötande förhållanden.
ARC T7 AR industriell beläggning är utformad för att:

 • Motstå en lång rad oorganiska och organiska syror och kemiska kolväteföreningar
 • Motstå slitage
 • Lätt att applicera med spackelspade

Egenskaper och fördelar

 • Polymermatris som motstår kemikalier
 • Motstår en rad organiska och oorganiska syror
 • Motstår exponering av våta applikationer vid hög temperatur
 • Innehåller höghållfasta keramiska armeringar
 • Motstår genomträngning
 • Motstår slitage
 • Förstärkt hartsstruktur
 • Motstår sprickbildning och släpp från underlaget vid temperaturvariationer.
 • Motstår snabb dekompression

Förpackning: 20,4 kg

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se