METALLKOMPOSITER / slitageskydd / BX1

PRODUKTINFORMATION
ARC BX1 är en avancerad keramisk komposit för renovering och skydd av alla metallytor utsatta för svårt slitage, korrosion och kemiska angrepp.
Den appliceras normalt med en tjocklek av 6 mm eller mer.
Krymper ej. 100% homogen. Färgen är grå.
ARC BX1 är sammansatt med en hög koncentration av keramiska kulor och fina keramiska partiklar för extremt nötande miljö där bortnött metall ofta renoveras genom mer konventionella och dyra påsvetsningar.
Den kan användas antingen för att renovera slitna metallytor eller för att ge en nötningsbeständig yta som ofta utklassar originalmetallen, påsvetsningar, gummiinfodringar eller keramiska plattor.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 2,2g/cc
Tryckhållfasthet 61 MPa
Böjhållfasthet 36 MPa
Draghållfasthet 24 MPa
Slaghållfasthet (omvänd) 6,8 Nm
Kompositens Rockwellhårdhet R109
Hårdhet Shore D 85
Vertikal sättning vid 21 Grader C och 6mm Ingen sättning
Maximal temperatur
Våt användning 95 Grader Celsius
Torr användning 205 Grader Celsius
LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Flishuggar och flisfickor
• Cykloner
• Separatorer för flygaska
• Krossverk
• Matartrattar/rännor
• Slitplåtar
• Massaberedare
• Rörkrökar
• Nihard slurrypumpar
• Transportbanor för pulveriserat
• Pneumatiska transportörer bränsle
• Skruvar för avvattning av massa
• Rökgasfläktar
• Turboseparatorer
• Skruvtransportörer
• Transportfläktar för träflis
• Spiralhöljen
• Dammavskiljningsutrustning

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se