METALLKOMPOSITER / slitageskydd / BX2

PRODUKTINFORMATION
ARC BX2 är en avancerad keramisk komposit för renovering och skydd av metallytor som utsätts för kraftigt slitage, korrosion eller kemiska angrepp.

Kompositen appliceras med en tjocklek på minst 3 mm, den är krympfri och 100% homogen med en grå färg.

ARC BX2 är sammansatt med en hög koncentration av små keramiska kulor och fina keramiska partiklar och är avsedd för extremt nötande miljö, där försliten metall ofta renoveras med hjälp av dyra påsvetsningar.

ARC BX2 kan användas till renovering av slitna metallytor eller för att skapa en nötningsbeständig, offrande slityta som i många fall har bättre prestanda än den ursprungliga metallytan, gummibeklädningen, keramikplattorna eller påsvetsningen.
ARC BX2 ger en slityta med lång livslängd och bör användas
istället för ARC BX1 om en tunnare mer lättapplicerad komposit önskas.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 2,2g/cc
Tryckhållfasthet 93 MPa
Böjhållfasthet 68 MPa
Draghållfasthet 33 MPa
Slaghållfasthet (omvänd) 6,0 nt m
Kompositens Rockwellhårdhet R105
Hårdhet Shore D 90
Vertikal sättning vid 21 Grader C och 6mm Ingen sättning
Maximal temperatur
Våt användning 95 Grader Celsius
Torr användning 205 Grader Celsius
 

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Pneumatiska transportörer
• Skruvtransportörer
• Flishuggar och flisfickor
• Rökgasfläktar
• Massaberedare
• Cykloner, matartrattar
• Turboseparatorer
• Slitplåtar
• Ni Hard slurrypumpar
• Rörkrökar
• Separatorer för flygaska
• Rör för pulverbränsle
• Transportfläktar för träflis
• Krossverk

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se