wh-service ab policies

Miljöpolicy 
Miljöpolicyn är basen för ett företags miljöarbete, den klargör företagets inställning i miljöfrågor. Miljöpolicyn skall följas av samtliga anställda i företaget. Företagsledningen ansvarar för att policyn är förstådd och tillämpad av alla anställda i företaget.
Hela företaget omfattas av policyn.
Många av de varor och tjänster som vi tillhandahåller hjälper våra kunder att förbättra sin miljö och driftsekonomi. Vi strävar alltid efter att tillsammans med kunder, samarbetspartners och leverantörer hitta de ur miljösynpunkt bästa lösningarna.
Läs mer här..

Arbetsmiljöpolicy
Vi ska vara fria från arbetsskador och arbetssjukdomar inom WH-Service AB.
WH-Service ska ha:
En god arbetsmiljö för att minimera risken att drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet.
En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för att de anställda skall känna trivsel, arbetsglädje och nå goda resultat.
En god arbetsmiljö i konkurrensen om kompetent arbetskraft.
Läs mer här..

Drogpolicy
Alkohol och annat drogbruk hör inte ihop med en god arbetsmiljö och får inte förekomma på vår
arbetsplats. Policyn ska påverka inställningen till drogmissbruk hos alla anställda. Att lägga sig i är att
bry sig om.
Läs mer här..

Kvalitetspolicy
Företagsledningen har formulerat en policy för att klargöra företagets inställning när det gäller kvalitetsfrågorna. Denna skall följas av samtliga anställda i företaget.
Företagsledningen ansvarar för att policyn är förstådd och tillämpad av alla anställda i företaget samt att de uppsatta kvalitetsmålen uppnås.
Kvalité är att vi skall förse våra kunder med högkvalitativa produkter och tjänster genom att representera världskända tillverkare och leverantörer samt genomföra kostnadseffektiva monteringar och reparationer. Det skall i förlängningen kunna mätas i sänkta kostnader och ökad produktivitet för er som kund.
Samtidigt skall vi bedriva vår verksamhet så att vi hushåller med resurser och begränsar negativ miljöpåverkan.
Läs mer här..

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se