METALLKOMPOSITER / slitageskydd / MXHT

PRODUKTINFORMATION
ARC MXHT är en avancerad keramisk komposit för skydd av alla metallytor som utsätts för kraftig erosion, nötning och kemikalieangrepp vid hög temperatur.
 Appliceras med en skikttjocklek på minst 6 mm. Krympfri beläggning med torrhalt 100 %. Svart färg.
 ARC MXHT innehåller en hög koncentration med keramikkorn och fina keramiska partiklar som ger skydd i kraftigt nötande miljöer som kräver mycket effektivt skydd.
ARC MXHT appliceras på grundmålade ytor med spackel. Produkten bör användas istället för ARC MX1 om nötnings -
beständighet vid höga temperaturer är ett krav.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 2,9g/cc
Dragvidhäftning 14 MPa
Tryckhållfasthet 162 MPa
Böjhållfasthet 55 MPa
Draghållfasthet 29 MPa
Slaghållfasthet (omvänd) 13,5 N-m
Hårdhet Shore D 89
Maximal temperatur
Våt användning 130 Grader Celsius
Torr användning 230 Grader Celsius
 
LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Pumpar
• Fläktar/blåsdon/cykloner med hög temperatur
• Fyllningstrattar och silos
• Utsugningsfläktar i brännugnar
• Slaggsystem för ångpannor
• Elektrostatiska avskiljare

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se