produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / lösningsmedelsb

Klicka på bild

Information
Chesterton® 273 Rengöringsmedel för elmotorer är ett brandsäkert, ickeledande och icke-korrosivt lösningsmedelsbaserat avfettningsmedel som kan...

Klicka på bild

Information
Chesterton® Lågaromatisk avfettning 274 är ett kraftigt avfettningsmedel för industriellt bruk, som förmår att lösa fett, olja, tjära och andra...

Klicka på bild

Information
Chesterton® 276 Rengöringsmedel för elektroniska komponenter är ett snabbverkande starkt industriellt rengöringsmedel helt fritt från ämnen...

Klicka på bild

Information
Chesterton® 277 Metal Surface Degreaser is a fast acting, industrial strength cleaner containing zero ozone depleting potential. It is a high performance, non-chlorinated...

Klicka på bild

Produkt
278 Supersolv

Information
Chesterton® 278 Super Solv är det starkaste lösningsbaserade rengöringsmedlet i Chestertons serie. Det är avsett för de applikationer där endas

Klicka på bild

Produkt
292 Avfettning

Information
Chesterton® Avfettning 292 är ett 
snabbverkande avfettningsmedel avsett för industriell användning, med förmåga att rengöra och spola bort...

Klicka på bild

Produkt
294 CSD

Information
Chestertons 294 CSD är en snabbverkande 
avfettare av väsentliga utrustningskomponenter
för industribruk.  Den innehåller inga klorerade, aromat...

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se