METALLKOMPOSITER / skydd mot kemikalieangrepp

Klicka på bild

Produkt
ARC S1

Information
Ett avancerat kompositmaterial som utvecklats för att skydda metallytor mot korrosion och kemiskt angrepp.
ARC S1 appliceras vanligen med en tjocklek av 250 mikron per lager. Icke krym...

Klicka på bild

Produkt
ARC S2

Information
ARC S2 är en avancerad keramkomposit för renovering och skydd av alla metallytor. Den appliceras normalt med en tjocklek av 250 µm/skikt. Krympfri, 100%homogen. Färgerna...

Klicka på bild

Produkt
ARC S4+

Information
ARC S4+ är en avancerad polymerkomposit som skyddar utrustning mot aggressiva kemiska angrepp och korrosion.
Produkten appliceras normalt i två skikt med spruta, pensel elle...

Klicka på bild

Produkt
ARC SD4i

Information
ARC SD4i är en avancerad keramkomposit för renovering och skydd av metallytor som är nedsänkta i vätska. Den appliceras normalt med en tjocklek på mellan 250 till 375 µ...

Klicka på bild

Produkt
ARC S7

Information
ARC S7 är en ytbeläggning bestående av epoxinovolackvinylester med låg halt av flyktiga organiska föreningar avsedd för höga temperaturer i applikaioner med aggressiva...

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se