METALLKOMPOSITER / skydd mot kemikalieangrepp / s2

PRODUKTINFORMATION
ARC S2 är en avancerad keramkomposit för renovering och skydd av alla metallytor. Den appliceras normalt med en tjocklek av 250 µm/skikt. Krympfri, 100%homogen. Färgerna är grå och grön.

ARC S2 är sammansatt för renovering av metallkomponenter utsatta för extremt korrosiva eller svåra strömningsförhållanden med vätskor.
ARC S2 är en komposit med låg viskositet som är avsedd att sprutas på, men kan även appliceras med roller eller pensel. Denna produkt är utvecklad som ett tvåkomponentsystem för att ge förlängd livslängd mot slitage/korrosion på industriella utrustningar.
När ARC S2 har härdat ger det en högglänsande keramisk yta med ojämförlig motståndskraft mot erosion-korrosion.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 1,5g/cm3
Tryckhållfasthet 65 MPa
Böjhållfasthet 76 MPa
Överlappsvidhäftning 14 MPa
Brottöjning 4%
Hårdhet Shore D 85
Katodisk släppning Godkänd
Vertikal sättning vid 21 Grader C och 0,25 mm Ingen sättning
Maximal temperatur
Våt användning 52 Grader Celsius
Torr användning 80 Grader Celsius

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Fläktar och fläkthus
• Vattenlådor
• Värmeväxlare
• Kylvattensystem
• Matartrattar
• Pumpkomponenter
• Infodringar i tankar
• Skrubbersystem
• Ventilmontage
• Beläggning av rörledningar

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se