METALLKOMPOSITER / skydd mot kemikalieangrepp / sd4i

PRODUKTINFORMATION
ARC SD4i är en avancerad keramkomposit för renovering och skydd av metallytor som är nedsänkta i vätska. Den appliceras normalt med en tjocklek på mellan 250 till 375 µm per skikt. Krympfri, 100% homogen. Färgerna är grå och blå.

ARC SD4i är sammansatt för renovering av metallkomponenter utsatta för extremt korrosiva eller svåra strömningsförhållanden med vätskor.
ARC SD4i är en komposit med låg viskositet som är avsedd att sprutas på, men kan även appliceras med roller eller pensel.

Denna produkt är konstruerad som ett tvåkomponentúsystem för att ge förlängd livslängd för industriell utrustning.

När ARC SD4i har härdat ger det en högglänsande keramisk yta med ojämförlig motståndskraft mot erosion-korrosion och permeation.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 1,8g/cm3
Tryckhållfasthet 90 MPa
Böjhållfasthet 63 MPa
Draghållfasthet 27MPa
Hårdhet Shore D 85
Vertikal sättning vid 21 Grader C och 375  µm Ingen sättning
Maximal temperatur
Våt användning 65 Grader Celsius
Torr användning 120 Grader Celsius

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Vakuumpumpar
• Vattenlådor
• Fläktar och fläkthus
• Kylvattensystem
• Värmeväxlare
• Pumpkomponenter
• Matartrattar
• Tryckkärl
• Infodringar i tankar
• Beläggning av rörledningar
• Ventilmontage
• Kondensorer
• Råvattenfilter
• Avvattningsskruvar för massa
• Ventiler

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se