METALLKOMPOSITER / skydd mot kemikalieangrepp / s4+

PRODUKTINFORMATION
ARC S4+ är en avancerad polymerkomposit som skyddar utrustning mot aggressiva kemiska angrepp och korrosion.

Produkten appliceras normalt i två skikt med spruta, pensel eller rulle, med en nominell skikttjocklek på 375 µm per skikt. Krympfri, 100% torrsubstans. Finns i kulörerna grå och röd.

ARC S4+ är ett avancerat multifunktionssystem för skyddsbeläggning. Systemet innehåller kompositmaterial och är lämpligt för tillämpningar med höga temperaturer. Skyddsbeläggningen appliceras i första hand genom sprutning, men kan även appliceras med rulle eller pensel.
ARC S4+ har utmärkta egenskaper som vid applicering i flera skikt skyddar mot kemiska angrepp och korrosion vid vätskenedsänkning under lång tid. Härdad

ARC S4+ har en blank yta med oöverträffad vidhäftning och enastående korrosionsskydd.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 1,3g/cc
Tryckhållfasthet 13,8 MPa
Böjhållfasthet 27,6 MPa
Draghållfasthet 7%
Hårdhet Shore D 83
Vertikal sättning vid 21 Grader C och 375  µm Ingen sättning
Maximal temperatur
Fuktig användning 60 Grader Celsius
Fuktig användning (värmehärdad) 95 Grader Celsius
Torr användning 150 Grader Celsius

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Lagringstankar för kemikalier
• Skorstenar och rökgångar
• Rökgaskanaler
• Fläktar och huvar
• Värmeväxlare
• Kemisken lägg i rör
• Tankbeklädnader

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se