METALLKOMPOSITER / REPARATIONSPRODUKTER

Klicka på bild

Produkt
ARC 5

Information
ARC 5 är en avancerad kompositprodukt för akuta reparations- och
bättringsarbeten på metallkomponenter som utsätts för måttligt slitage och korroderande milj...

Klicka på bild

Produkt
ARC 5ES

Information
ARC 5ES är en specialprodukt för snabba och pålitliga reparationer. Den består av en "tub" med ett tvåkomponentsystem som fungerar lika effektivt som ett enkomponents...

Klicka på bild

Produkt
ARC 10

Information
En förstärkt komposit för renovering och skydd av metallytor. Den är bearbetningsbar och har utmärkta egenskaper med avseende på
tryckhållfasthet, kemisk och k...

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se