METALLKOMPOSITER / REPARATIONSPRODUKTER / ARC-5-ES

PRODUKTINFORMATION
ARC 10 är en förstärkt komposit för renovering och skydd av metallytor. Den är bearbetningsbar och har utmärkta egenskaper med avseende på
tryckhållfasthet, kemisk och korrosiv motståndskraft. Den ger ingen sättning, krymper ej och är 100% homogen. Färgen är grå.

ARC 10 är utvecklad för applikationer där bearbetning till exakta toleranser är ett krav eller ett önskemål. Den används ofta vid renovering av ytor som ett alternativ till svetsning eller termisk sprutning.

ARC 10 är lätt att blanda och applicera och behöver ej värmas eller utsättas för tryck för att härda.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 2,0g/cm3
Tryckhållfasthet 91 MPa
Böjhållfasthet 69 MPa
Draghållfasthet 28 MPa
Kompositens Rockwellhårdhet R105
Hårdhet Shore D 86
Vertikal sättning vid 21 Grader C och 6mm Ingen sättning
Maximal temperatur
Våt användning 66 Grader Celsius
Torr användning 93 Grader Celsius

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Kondensorer
• Lagerhus
• Kylvattenpumpar
• Axlar
• Flänsytor
• Renovering av splines
• Hydrauliska domkrafter
• Anfrätt gjutgods
• Kilspår
• Värmeväxlare
• Ventilhus
• Pumphus

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se