METALLKOMPOSITER / REPARATIONSPRODUKTER / ARC-5-ES

PRODUKTINFORMATION
ARC 5ES är en specialprodukt för snabba och pålitliga reparationer.
Den består av en "tub" med ett tvåkomponentsystem som fungerar lika effektivt som ett enkomponentsystem. ARC 5ES blandas genom att knåda komponenterna för hand och sedan applicera dem på ytan som ska repareras.

5ES hårdnar på 5-7 minuter och härdar sedan till full styrka på 30 minuter. Produkten har en fukttålig kemisk sammansättning som tål vätskespolning vid läckreparation och en konsistens som liknar modellera. Härdar i vatten, god vidhäftning mot fuktiga ytor, 100 % torrhalt, krympfri, svart färg.

TEKNISK DATA
kulör svart
Konsistens som modellera
Densitet 2,2 g/cm3
Härdningstid till 90% Shore D 9 min
Hårdhetsprov shore D 80
Bearbetningstid vid 21 Grader Celsius
Max temepratur
Fuktig användning 54 Grader Celsius
Torr användning 121 Grader Celsius

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Tätning av läckor
• Rör
• Svetsfogar
• Lufttrummor
• Förångare
• Glasfiber
• Vattentankar
• Ledningskanaler
• Kemikalietankar
• Radiatorer
• Betongbassänger
• Ventiler
• Flänsytor
• Pumpar
• Transmissionshöljen
Reparationer
• Spruckna batterihöljen
• Poröst gjutgods
• Inventarier i våtrum
• Trasiga verktygshandtag
• Sprickor i kakel och marmor
• Förslitna gängor
• Bassänger
Montering eller vidhäftning
• Skyltar
• Elektriska kopplingsdosor
• Tillfällig montering
• Lösa kakelplattor


Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se