METALLKOMPOSITER / REPARATIONSPRODUKTER / ARC-5

PRODUKTINFORMATION
ARC 5 är en avancerad kompositprodukt för akuta reparations- och
bättringsarbeten på metallkomponenter som utsätts för måttligt slitage och korroderande miljö.
Produkten kan användas till läcktätning och fyllning av
hål samt snabb återuppbyggnad av slitna ytor så att den skadade detaljen kan tas i drift igen snabbare än med konventionell svetsning.
ARC 5 är avsedd för härdning under vatten. Produkten ska normalt appliceras med en tjocklek på minst 3 mm.
ARC 5 består till 100% av fasta material, är krympfri och har mellangrå färg.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 1,6g/cm3
Tryckhållfasthet 62 MPa
Böjhållfasthet 27 MPa
Draghållfasthet 18 MPa
Hårdhet Shore D 90
Vertikal sättning vid 21 Grader C och 6mm Ingen sättning
Maximal temperatur
Våt användning 66 Grader Celsius
Torr användning 93 Grader Celsius

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Kondensorer
• Pneumatiska transportbanor
• Kylvattenpumpar
•Rörböjar
•Flänsytor
•Anfrätta rör
•Snäckpumpar
•Värmeväxlare
• Ventilhus
• Anfrätta tankar och kärl

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se