METALLKOMPOSITER  /  EROSION OCH KORROSIONSSKYDD

Klicka på bild

Produkt
ARC 855

Information
En avancerad keramisk komposit sammansatt för att skydda utrustning mot aggressiva kemiska angrepp, korrosion och erosion. Produkten är en komposit med låg viskositet som är lätt...

Klicka på bild

Information
En avancerad keramisk komposit utvecklad för att skydda utrustning från aggressiva kemiska angrepp och korrosion vid hög temperatur. Systemet består av en komposit med måttlig ...

Klicka på bild

Produkt
ARC 855 HTST

Information
En avancerad keramkomposit för renovering och skydd av alla metallytor utsatta för svårt frätning, nötning och kemiska angrepp.

Den appliceras med en tjocklek av 6..

Klicka på bild

Produkt
ARC 858

Information
ARC MX2 är en avancerad keramkomposit för renovering och skydd av alla typer av metallytor som utsätts för hårt slitage, korrosion och kemiska angrepp. Den appliceras med en tjock..

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se