METALLKOMPOSITER / EROSION OCH KORROSIONSSKYDD / 855-HTST

PRODUKTINFORMATION
ARC 855HTST är en avancerad keramisk komposit utvecklad för att skydda utrustning som är nedsänkt i heta vattenlösningar från korrosion och erosion.

Systemet innehåller en komposit med måttlig viskositet som appliceras med pensel eller applikator i ett eller två skikt, efter behov.

ARC 855HTST appliceras med en nominell skikttjocklek på 750 - 1000 µm. Kompositen är krympfri och 100% homogen.

ARC 855HT ST skyddar effektivt utrustning som arbetar med heta vattenlösningar mot korrosion och erosion. Finns i färgerna grått och svart. Den härdade produktens högblanka yta ger
dessutom utmärkt skydd mot nötning och blåsbildning.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 2,12g/cc
Tryckhållfasthet 115,8 MPa
Böjhållfasthet 59 MPa
Dragvidhäftning 26,6 MPa
Dragtöjning 4,8%
Slagtest
Direkt 113 N*m
Motsatt 23 N*m
Hårdhet Shore D 92
Vertikalt nedböjningsmotstånd vid 21 Grader C och 1,25mm Ingen nedböjning
Maximal temperatur
Våt användning 110 Grader Celsius
Torr användning 150 Grader Celsius

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Kondensorer
• Varmvattenpumpar
• Värmeväxlare
• Cirkulationsutrustning för borrlera
• Pumpsnäckor
• Separatorer för olja/gas
• Pumphjul
• Separatorer för olja/vatten
• Kondensatpumpar
• Fördelningsrör för oljeutvinning
• Tankar
• Kondensattankar
• Ventiler
• Förångare
• Tryckkärl
• Processutrustning för socker

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se