METALLKOMPOSITER / EROSION OCH KORROSIONSSKYDD / 855-HTAST

PRODUKTINFORMATION
ARC 855HTA ST är en avancerad keramisk komposit utvecklad för att skydda utrustning från aggressiva kemiska angrepp och korrosion vid hög temperatur.
Systemet består av en komposit med måttlig viskositet som kan putsas på med borste eller applikator i ett eller två skikt, efter behov.

ARC 855HTA ST appliceras med en nominell skikttjocklek på 750 - 1000 µm. Kompositen är krympfri och 100% homogen.

ARC 855HTA ST skyddar effektivt utrustning som arbetar med heta syror eller andra aggressiva kemikalier mot korrosion och kemiska angrepp. Den härdade produkten ger också utmärkt skydd
mot blåsbildning. Finns i färgerna grått och svart. Produkten måste
efterhärdas.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 1,91g/cc
Dragvidhäftning 23,2 MPa
Tryckhållfasthet 114 MPa
Böjhållfasthet 55,3 MPa
Draghållfasthet 28,9 MPa
Hårdhet Shore D 86
Maximal temperatur
Våt användning 95 Grader Celsius
Torr användning 150 Grader Celsius

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Kemiska lagertankar
• Pumpsnäckor
• Reaktorkärl
• Pumphjul
• Värmeväxlare
• Ventiler
• Tankinfodringar
• Tryckkärl
• Kemiska skyddshuvar
• Rökgassystem

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se