METALLKOMPOSITER / EROSION OCH KORROSIONSSKYDD / 855

PRODUKTINFORMATION
ARC 855 är en avancerad keramisk komposit sammansatt för att skydda utrustning mot aggressiva kemiska angrepp, korrosion och erosion.
Produkten är en komposit med låg viskositet som är lätt att applicera med pensel eller roller.
 
ARC 855kan appliceras med en minsta tjocklek av 250 µm per skikt. Krymper ej.100% homogen. Finns i färgerna svart och grå.
 
ARC 855 kan användas ensam, eller tillsammans med andra
ARC- kompositer. Detta tvåkomponentsystem förlänger driftstiden och medger planerat förebyggande underhåll. Den härdade keramiska kompositen har överlägsen motståndskraft mot kemikalier och nötning samt har en högglänsande finish.

TEKNISK DATA
Densitet, härdad 1,6g/cc
Tryckhållfasthet 82,7 MPa
Böjhållfasthet 54,2 MPa
Draghållfasthet 23,4 MPa
Katodisk släppning klarar 60 dagar
Kompositens Rockwellhårdhet R105
Hårdhet Shore D 85
Vertikal sättning vid 21 Grader C och 0,5mm Ingen sättning
Maximal temperatur
Våt användning 65 Grader Celsius
Torr användning 120 Grader Celsius
 
LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Fläktar och kåpor
• Trattar och matare för kol
• Värmeväxlare
• Vattenlådor
• Matartrattar
• Kylvattenpumpar
• Massaberedare
• Slitplåtar
• Pumphus
• Kolsiktar
• Kar för sandfilter
• Pumphjul
• Stålkonstruktioner
• Kondensorer
• Tankar och kar
• Vakuumpumpar
• Pumpsnäckor
• Anfrätta tankar och rör
• Våtskrubbers
• Skruvar för avvattning
• Ventiler

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se