betongkompositer / tunnfilmssystem

Klicka på bild

Produkt
ARC CS2

Information
ARC CS2 är en avancerad komposit avsedd att skydda betongytor mot svaga kemiska angrepp. Den appliceras normalt med en tjocklek på 250-375 mikron per skikt. Krympfri, 100% fasta ämnen...

Klicka på bild

Produkt
ARC CS4

Information
En avancerad komposit sammansatt för att skydda betongytor mot aggressiva kemiska angrepp. Produkten appliceras normalt med en tjocklek på 250 - 375 µm per skikt i ett system med 2 skikt...

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se