betongkompositer / tunnfilmssystem / cs4

PRODUKTINFORMATION
ARC CS4 är en avancerad komposit sammansatt för att skydda betongytor mot aggressiva kemiska angrepp. Produkten appliceras normalt med en tjocklek på 250 - 375 µm per skikt i ett system med 2 skikt. Krympfri, 100% homogen. Röd färg.

ARC CS4 är en kompositbeläggning med låg viskositet och höga prestanda som enkelt kan appliceras med pensel, fönsterskrapa, rulle eller sprutaggregat.

ARC CS4 ger utmärkta barriäregenskaper och långtidsverkande kemikaliebeständighet för material som exponeras genom vätskenedsänkning. Efter härdning får ARC CS4 en högglansig yta med oöverträffad vidhäftningsförmåga mot både torr och fuktig betong.

TEKNISK DATA
Densitet härdad 1,2g/cm3
Tryckhållfasthet
Torr betong 12 MPa
Slaghållfasthest 95MPa
Draghållfasthet 24 MPa
Böjhållfasthet 40 MPa
Termisk kompatibilitet med betong
5 cykler/torr/<-10G.C till 50 G.C  Godkänd
Slaghållfasthet 95 MPa
Max temperatur
Fuktig användning (kontinuerlig) 40 Grader Celsius
Fuktig användning (intermittent) 52 Grader Celsius
Torr användning 80 Grader Celsius

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Kemikalietankar
• Dräneringsrännor
• Sekundära indämningar
• Pumpfundament
• Golv i kemisk-tekniska anläggningar
• Maskinfundament
• Gropar och invallningar.

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se