betongkompositer / tunnfilmssystem / cs2

PRODUKTINFORMATION
ARC CS2 är en avancerad komposit avsedd att skydda betongytor mot svaga kemiska angrepp. Den appliceras normalt med en tjocklek på 250-375 mikron per skikt. Krympfri, 100% fasta ämnen. Färgen är ljusgrå.

ARC CS2 är en kompositbeläggning med höga prestanda och låg
viskositet som enkelt kan appliceras med hjälp av fönsterskrapa, pensel, rulle eller sprututrustning.
ARC CS2 ger utmärkta bärriäregenskaper för långtidsverkande skydd mot kemisk nedsänkning.
Den härdade ARC CS2 har en högglansig yta med oöverträffad vidhäftningsförmåga mot både torr och fuktig betong.

TEKNISK DATA
Densitet härdad 1,3g/cm3
Tryckhållfasthet
Torr betong 12 MPa
Fuktig betong 4 MPa
Draghållfasthet 24 MPa
Böjhållfasthet 40 MPa
Termisk kompatibilitet med betong
5 cykler/torr/<-10G.C till 50 G.C  Godkänd
Slaghållfasthet 67 MPa
Max temperatur
Fuktig användning 52 Grader Celsius
Torr användning 93 Grader Celsius

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Vatten och avloppstankar
• Vatteninlopp och dammar
• Invallningar
• Kyltorn
• Beläggning av pipelines
• Turbindäck
• Sedimenteringstankar
• Industrigolv

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se