produkter / komposit / betongkompositer / BETONGFÖRSTÄRKNING

Klicka på bild

Produkt
ARC 791

Information
ARC 791 är en kvartsförstärkt komposit med höga prestanda avsedd för återuppbyggnad och renovering av betongytor, skydd av ny betong samt reparation av betong som skadats...

Klicka på bild

Produkt
ARC NVE TC

Information
ARC NVE TC är ett avancerat, kvartsförstärkt beklädnadsmaterial av modifierad novolacvinylester som är uppbyggt av tre komponenter och kan appliceras både på horisontella och vertikala ytor. NVE-systemet består av...

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se