betongkompositer / BETONGFÖRSTÄRKNING / 791

PRODUKTINFORMATION
ARC 791 är en kvartsförstärkt komposit med höga prestanda avsedd för återuppbyggnad och renovering av betongytor, skydd av ny betong samt reparation av betong som skadats av kemiska och fysiska angrepp.
ARC 791 ger utmärkt skydd mot en lång rad kemikalier som är skadliga för betong. Produkten ger en glättningsbar beläggning med en minsta tjocklek på 6 mm.
ARC 791 är enkel att applicera med murslev och ger en tät yta som förhindrar kemiska angrepp på underlaget genom penetration.

ARC 791 ger en tät, fint strukturerad yta. Krympfri, fri från lösningsmedel, 100% homogen. Finns i färgerna grå och röd.

ARC 791 används normalt till reparation och bättring av betongytor eller som ersättning för syrafasta plattor, epoxybruk, fiberglas eller andra ytmaterial. Produkten har en sammansättning som är helt kompatibel med betong.

ARC 791 har ovanligt god fästförmåga mot fuktiga ytor.

TEKNISK DATA
Densitet härdad 1,88gm/cm3
Tryckhållfasthet 64,2 MPa
Draghållfasthet 19,6 MPa
Böjhållfasthet 37,9MPa
Vihäftningshållfasthet
utmärkt-100% brott i betong >28Kg/cm2 (>2,8MPa)
Termisk kompatibilitet med betong Godkänd
Slaghållfasthet Bättre än betong
Max temperatur nedsänkt i vatten
Kontinuerlig 66 Grader Celsius
Intermittent 93 Grader Celsius

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Spillytor för syror eller baser
• Tankar/sumpar av betong
• Flaskfyllningsmaskiner
• Livsmedelsproduktion
• Maskinunderlag
• Diken/avlopp
• Pumpfundament/gjutverk
• Bärande byggnadspelare
• Reningsverk för avloppsvatten

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se