betongkompositer / BETONGFÖRSTÄRKNING / NVE TC

PRODUKTINFORMATION
ARC NVE TC är ett avancerat, kvartsförstärkt beklädnadsmaterial
v modifierad novolacvinylester som är uppbyggt av tre
komponenter och kan appliceras både på horisontella och vertikala ytor.

NVE-systemet består av en sats som innehåller primer (NVE PC),
toppskikt (NVE TC) och ett valfritt tätande täckskikt (NVE VC) som
normalt appliceras så att den totala skikttjockleken blir 5-6 mm.
Produkten är avsedd för tillämpningar som måste vara slagtåliga
och nötningsbeständiga och motstå en rad olika lösningsmedel,
syror, fetter, oljor, vatten och diverse kemikalier både vid rumstemperatur
och höga temperaturer.
Standardfärger: röd och grå.
 
ARC NVE används vanligen till reparation och bättring av betongytor eller
som ersättning för syrafasta kakelplattor, fenoler, furaner, konventionell
novolacepoxy, sulfonerad betong och andra beklädnader. Produkten har en sammansättning som gör den termiskt kompatibel med betong och den
härdar snabbt så att ytorna kan tas i bruk igen efter bara 24 timmar.

ARC NVE har överlägsen kemikaliebeständighet jämfört med
övriga ARC-kompositsystem för betong.

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se