PLAN-/FLÄNSPACKNING / Camprofil

PRODUKTINFORMATION
Chesterton Steel Trap  packning är tillverkad med koncentriskt isolerad vindlingarna i rostfritt stål som skapar en fälla med ren grafit mot flänsens yta. Eftersom flänsen dras åt blir vindlingarna gradvis tillplattade och grafiten tätar mot mediat. Grafiten är Inte bara är en mycket effektiv tätning mot båda sidorna av flänsen, den skyddar även mot oxiderande atmosfär och frätande. Dessa tätningar betalar sig många gånger i minskat underhåll och driftstopp. Den unika självcentrerande designen tillåter att samma storlek på packningen kan användas till de allra flesta fläns tryck klasser. Detta leder till oöverträffade tidsbesparingar att hitta rätt packning, samtidigt som lagret minskas och praktiskt taget eliminerar risken för felaktiga packningsval.

TEKNISK DATA
Temperaturområde
200°C till 500°C
200°C till 650°C Atmosfär
200°C till 900°C Ånga

Kemisk motståndskraft

pH: 0 till 14
Tryckbegränsning
Vacuum till Max: 415 Ba

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se