produkter / kemtekniska produkter / underhållsanpassade produkter / formsläppmedel / 995

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 995 Släppmedel är ett högeffektivt släppmedel utan innehåll av klorerade lösningsmedel. Miljöanpassat utan att ge avkall på de goda egenskaperna. Chesterton 995
Släppmedel ger maximal släppning utan fastklibbning, repor eller märken.

Chesterton 995 är utvecklat för användning i alla gjutningsapplikationer, från sandkärneoperationer och precisionsgjutning till gjutningsprocedurer med polyuretan, gummi, fyllda termoplaster och kompositer som är besvärliga beträffande formsläppning.

Chesterton 995 Släppmedel underlättar produktion av rena produkter med hög glans. Det ger omedelbar släppning utan deformation. 995 förhindrar fastklibbning på plana ytor eller rivning av tunna sektioner. Apelsinskal och blåsor kommer att praktiskt taget elimineras.
Chesterton 995 är koncentrerat. Flera släppningar är möjliga med en enda applicering vid tryckgjutning eller injektionsgjutning av aluminium, stål etc. Produktionshastigheten och lönsamheten maximeras eftersom färre appliceringar krävs.

Effektiviteten hos Chesterton 995 jämfört med andra formsläppmedel kan lätt observeras av användaren. Oberoende laboratorieresultat visade att Chesterton 995 Släppmedel gav
ca 20 % fler släppningar per applicering än andra kända släppmedel samt visade en lägre grad av uppbyggnad i formarna som användes vid testet.

TEKNISK DATA
Form Vätska
Färg Klar, färglös
Utseende Tunn film
Densitet 0,74kg/l
Aktiv komponent Komplext silikonsläppmedel

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Gjutmetoder
 • Sandkärneoperationer
 • Precisionsgjutning
 • Injektionsgjutning
 • Gjutning av härdplaster
 • Gjutning av termoplaster
 • Aluminiumformgjutning
 • Zinkformgjutning
 • Gjutmaterial
 • Akryl
 • Cellulosa
 • Polystyren
 • Polyester
 • Polyuretan
 • Gummi

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se