produkter / kemtekniska produkter / underhållsanpassade produkter / gäng - fläns - ventiltätning / 900

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 900 GoldEnd® Pasta med PTFE är ett formbart smörj- och tätningsmedel som inte hårdnar och är avsett för gängor. Produkten består av en halvfast pasta med extremt fina PTFE
-partiklar som krossas för att fylla alla håligheter i gängade kopplingar och förhindra vätske- och gasflöde.

Chesterton 900 GoldEnd Pasta förblir mjuk under lång tid efter appliceringen, till skillnad från många andra gängpastor.
Det beror på att de flesta produkterna innehåller lösningsmedel, t.ex. spädningseller
förtunningsmedel. Därför blir tätnin - gen hård och stel när lösnings med let avdunstar. Chesterton 900 GoldEnd Pasta är i det närmaste fri från lösnings - medel - den innehåller istället ren mineralolja som håller pastan mjuk och flexibel under lång tid efter appliceringen.

Chesterton 900 GoldEnd Pasta ger mycket enkel montering och demontering av rörskarvar. Gängorna sluter tätt genom att PTFE smörjer och flyter in i alla håligheter. PTFE låga friktions koefficient gör det enkelt att ta isär gängkopplingar vid temperaturer där andra smörjmedel
skulle gå förlorade på grund av värmen.
Kan användas som smörjmedel upp till 260 °C och som släppmedel upp till 149 °C.

Chesterton 900 GoldEnd Pasta är icke-korrosiv och kan användas med gängor av metall eller plast. Produkten rekommenderas för rörskarvar, pneumat - iska kopplingar och hydraulikledningar som kräver snabb tätning och hög trycktålighet.

Chesterton 900 GoldEnd Pasta finns i bekväm tubförpackning med applika - tions spets och i tåliga metallburkar med Chestertons unika borste. Den vinklade borsten når in i burkens hörn så att allt innehåll kan användas. Inga rester blir kvar i burken, som med raka borstar.

TEKNISK DATA
Konsistens Mjuk pasta
Kulör Guldgul
Densitet 1,4 kg/l
Maximal användningstemperatur:
Som smörj- och tätningsmedel 260 °C
Som släppmedel 149 °C
Maximalt tryck 352 kg/cm2 för hydraulvätskor
7 kg/cm2 för gaser

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Medel för gängtätning- och -smörjning som inte hårdnar och är avsett för vätskor, gaser, pneumatiska eller hydrauliska kopplingar; håller packningar på plats vid montering; antikärvmedel för skruvar och kopplingar upp till 260 °C. Kan användas med ånga, sötvatten,
saltvatten, luft, bränslen, kylmedel, många syror, alkalier, lösningsmedel, gaser, bl.a. vätgas, ammoniakgas, propan, butan, kvävgas. Ej för användning med syre i vätske- eller gasform. Kontakta fabriken om produkten ska användas med salpeter eller olika syror

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se