produkter / kemtekniska produkter / underhållsanpassade produkter / gäng - fläns - ventiltätning / 860

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® Formbar polymerpackning 860 (MPG) är ett homogent flexibelt packningsmaterial som fyller igen ytornas ojämnheter, stoppar läckage och som inte
fastnar på ytorna efter härdning.

Det är den enda produkt som används för att klara nästan samtliga packningsapplikationer.
MPG kan lätt formas i enkla eller komplicerade former och eliminerar behovet av att lagerhålla
packningar eller packningsmaterial. Spillet, ofta 50% vid användandet av konventionella
packningsmaterial elimineras med detta unika polymermaterial.

Med hjälp av MPG kan packningar så tunna som 0,13 mm formas. Detta ger den bästa passningen mellan flänsar och ger överlägsna egenskaper beträffande motståndskraft mot
tryck och kemiska angrepp. Eftersom den ger en mycket snabb tätning, kommer Chesterton
Formbar polymerpackning 860 att klara tryck upp till 1 bar direkt efter det att utrustningen
har monterats och upp till 7 bar efter några minuter. Den kan användas vid applikationer i
temperaturområdet från -51°C till 260°C.

Demonteringen av utrustningen är alltid lätt att göra när den är tätad med en packning
tillverkad av Formbar polymerpackning 860. Den kommer aldrig att klistra ihop ytorna med
varandra eller att fastna på den yta som den har applicerats på. Efter demontering är det
bara att riva bort packningen. Någon skrapning av ytorna blir aldrig nödvändig.

Härdad Formbar polymerpackning 860 överensstämmer med styckena 175.300 och 177.2600 i 21 CFR av FDA (United States Food & Drug Administration) och är godkänd av NSF.

TEKNISK DATA
Härdningstid* vid 25°C Gelningstid 3-4 timmar
(Fullständig härdning 24 timmar)
Hydraultryck (max) 211 bar
Ångtryck vid 170°C 6,8 bar
Täckförmåga/400 gr
3 mm sträng Stränglängd 3289 cm
6 mm sträng Stränglängd 822 cm
Temperaturgränser (kontinuerlig) -51°C till 260°C
(intermittent) upp till +320°C
Kemisk motståndskraft Se produktblad
Draghållfasthet vid 25°C 2,5 MPa
Töjning, % vid flytning 180%
Linjär krympning,
3 dagar vid 25°C 0,4 - 0,6%
Hårdhet, Shore A 50
Resistivitet 25°C, ohm/cm 2,0 x 1015
Dielektrisk konstant 25°C, 1 KHz 4,0
Förlustfaktor 25°C, 1 KHz 0,027
Dielektrisk hållfasthet volt/mm 19,7 kV

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Homogent fyllmedel och ersättningsmaterial för packningar överallt där en god tätning krävs.
Applicera på flänsytor och kopplingar, även gängade kopplingar, slangklammer och o-ringskopplingar. Fyller igen gropar, repor, spår och skevheter upp till 6 mm djup

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se