produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / Alkalisk Baserade / 820

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® KPC 820 är det bästa produktvalet när du söker efter en miljövänlig lösning på ditt företags avfettningsbehov. Det är en vätska för borttagning av olja och fett, fullständigt
blandbar i vatten.

Innehåller inga klorerade lösningsmedel, frätande medel, butylsammansättningar, fosfat eller petroleumdestillat. Chesterton KPC 820 är det säkra alternativet för alla avfettningsapplikationer.

Chesterton KPC 820 har en verkan som inte är vanlig i andra “säkra” rengöringsmedel. Den avlägsnar snabbt skärvätskor av alla slag, fett, svärta och annan smuts som är vanlig i industriell
miljö. När den används vid förhöjd temperatur påskyndas rengöringen. Den kraftigaste svärta kan lätt avlägsnas vid temperaturer från 60° till 82°C.

Chesterton KPC 820 är kostnadseffektivt. För att uppfylla individuella krav på rengöring och bestämma vilken utspädning som krävs, är uppföljning nödvändig. Den svåraste industriella
smutsen kan kräva en blandning med högre koncentration, medan lätta föroreningar kan avlägsnas med så låg koncentration som 1-2%.

TEKNISK DATA
Form Flytande
Färg Grön
Utseende Klar, transparent
Lukt Mild/Söt
Löslighet i vatten Oändlig
Specifik vikt 1,04
Kokpunkt 100°C
Flampunkt Ingen
Brinnpunkt Ingen
Fryspunkt 0°C
pH (koncentrat) 9,9
Frys-upptiningsstabilitet Klarar sex cykler

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se