produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / Alkalisk Baserade / 803

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® IMS 803 II är ett av de mest kraftfulla avfettningsmedel på marknaden idag som ej är baserat på lösningsmedel.

Det innehåller en aggressiv vattenaktiverad fettavskiljande sammansättning avsedd för svåra applikationer där det enda alternativet skulle vara en lösningsbaserad produkt.

Chesterton IMS 803 II kan användas för att avlägsna fett, olja, vax, löst sittande färg och andra kraftiga föroreningar på hårda ytor. Det avlägsnar många av de mest envisa fläckar från ytor som är blekta och missfärgade av upprepat spill. Applikationer för Chesterton IMS 803 II existerar i alla industrier som använder fett, olja och flytande kemikalier i någon del av sin produktionsprocess.

Använd IMS 803 II när sådana material som är svåra att avlägsna hamnar på blandningsutrustning, verktyg, betonggolv, murade väggar, motorblock, borrmaskiner
och järnvägsutrusning.

Chesterton IMS 803 II fungerar särskilt bra i tung industri, som papper och pappersmassa, där det har visat sig ha dramatisk effekt vid rengöring av vira och filt på den torra sidan av pappersmaskinerna.
Speciellt segt, hartsliknande material på kalendercylindrar, maskiner och golv kan lätt avlägsnas med en kombination av ånga och detta kraftfulla rengöringsmedel.
Det är välkänt att högre temperaturer snabbar upp rengöringsprocessen.

Chesterton IMS 803 II är avsedd för maximal flexibilitet vid användning. Det kan användas över ett stort temperaturområde, från kallavfettning till ångtvättning.

Chesterton IMS 803 II är ett mycket koncentrerat industriellt avfettningsmedel.
För borttagning av lättare föroreningar kan det användas med god ekonomi vid så höga utspädningar som 40:1 eller mer.

TEKNISK DATA
Utseende Röd, transparent
Flampunkt Ingen
Löslighet i vatten Fullständig
Frys, tiningsstabilitet Klarar 6 cykler
pH 13,5
Specifik vikt 1,06
Skumning Måttlig

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Utmärkt för rengöring av produktionsutrustning som används inom papper och pappersmasseindustrin samt alla anordningar inom kemisk och oljeproduktionsindustrin. Används för att avfetta betonggolv, murade väggar, motorblock, järnvägsutrustning,
lantbruksutrustningar, byggnadsutrustningar och andra hårda ytor.

Chesterton IMS 803 II skall inte användas på aluminium eller andra metaller som är känsliga för starka alkaliska ämnen. Vid användning på målade ytor, prova först på en liten yta för att se om medlet går att använda

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se