produkter / kemtekniska produkter / rengöring och avfettning / Alkalisk Baserade / 801

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 801 IMS är ett kraftigt verkande avfettningsmedel med mångsidig användning för
industriellt bruk. Det är en lättanvänd produkt som kan appliceras med spruta, eller
i form av skum, med ångtvätt, svamp, mopp eller pensel.

Användningsområden för 801 IMS finns överallt. Det kan användas för att rengöra
och avfetta detaljer och maskiner. Det avlägsnar kyl- och skärvätskor före besiktning, montering och leverans. 801 IMS ger ett bra resultat vid rengöring av tankar, maskiner, motorer, verktyg och arbetsytor. Det ger ett utmärkt resultat vid spolning av kylsystem. Vid användning i marina applikationer är det effektivt för att avlägsna röta, mögelfläckar och andra svampangrepp
från skrov. Ett idealiskt rengöringsmedel av slag i båtskrov, det bildar en emulsion med olja, fett, bensin, kemikalier, slam och bränsle som lyfter upp och avlägsnar dem från ytorna.

Produkten är registrerad av NSF för användning i federalt inspekterade anläggningar för produktion av kött och fjäderfäkött. Det kan användas för att rengöra utrustning för livsmedelshantering, buteljeringsmaskiner och för att avlägsna vax och fett från ventilationsöppningar, spisar, huvar och ugnar.

Chesterton 801 IMS är verkligen ett mångsidigt och ekonomiskt rengörings och avfettningsmedel.

TEKNISK DATA
Utseende Röd, genomskinlig
pH 13
Flampunkt Ingen
Löslighet i vatten Fullständig
Specifik vikt 1,07
Frys- tiningsstabilitet Klarar 6 cykler

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se