produkter / kemtekniska produkter / underhållsanpassade produkter / gäng - fläns - ventiltätning / 800

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 800 GoldEnd® tejp är en formbar gängtätningstejp, med hög densitet av torr PTFE. Den är extra kraftig, med stor motståndskraft mot rivning och innehåller mer PTFE per
tum än praktiskt taget all annan gängtätningstejp som finns på marknaden idag.

Chesterton 800 GoldEnd tejp är kemiskt inert och tätar de flesta typer av gängad metall, plaströr och skruvar. Den reagerar inte med ånga, vatten, bränsleluftblandningar, köldmedier, syror, alkalier och inte med några lösningsmedel och gaser inklusive vätgas, syrgas, ammoniak, propan,
butan eller kvävgas. För användning till salpetersyra eller blandade syror,
skall tillverkaren konsulteras.

Chesterton 800 GoldEnd tejp hårdnar inte och förblir smidig utan att brista som andra PTFE-tejper. Den placerar ett glatt lager av PTFE mellan motliggande gängytor som förblir flexibelt och
motstår vibration. Anslutningar som brukar förstöras vid demontering kan återanvändas eftersom tejpen underlättar demonteringen. Risken för att tejpen skall glida vid applicering minimeras eftersom den mjuka, formbara tejpen tränger djupt ner i gängorna. Kopplingar kan justeras 90° eller mer, utan risk för läckage.

Chesterton 800 GoldEnd tejp är förpackad i oömma spolar som är lätta att bära med sig och skyddar tejpen från smuts och föroreningar. Den finns i en mängd spolstorlekar och bredder och
kan enkelt förvaras i en verktygslåda eller i ett verktygsbälte.

TEKNISK DATA
Färg Ljusgul
Tjocklek 0,09 mm
Specifik vikt vid 20 °C 1,3
Draghållfasthet 8,2 - 13,8 MPa
Temperaturområde -240 °C - 260 °C

Trycktester:
Flytande syre 300 Bar, 305 kg/cm2
Gaser (kväve) 172 Bar, 176 kg/cm2
Vätskor (oljor) 690 Bar, 703 kg/cm2

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Använd Chesterton 800 GoldEnd tejp som en icke hårdnande, torr gängtätning för de flesta vätskor, gaser och för pneumatiska och hydrauliska kopplingar. Förhindrar skruvar och kopplingar från att kärva i temperaturer upp till 260 °C. Tätar alla installations- och de flesta industrirörgängor.

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se