produkter / kemtekniska produkter / underhållsanpassade produkter / Smörjpasta / 785 ULTRA

PRODUKTINFORMATION
Chesterton 785 Monteringspasta Ultra representerar den senaste generationen antikärvmedel.
En utvald blandning av ultrafina, oorganiska fasta smörjmedel i en icke karboniserande, askfri, syntetisk bärare.
785 Monteringspasta Ultra kan användas under extremt svåra förhållanden med avseende på temperatur och tryck för att underlätta montering och demontering av gängade komponenter.
Chesterton 785 Monteringspasta Ultra innehåller inga giftiga tungmetaller. Personalen som hanterar medlet utsätts inte för de hälsorisker som förknippas med nickel eller bly.
Eftersom 785 Monteringspasta Ultra använder en syntetisk icke karboniserande bas, kan produkten användas över ett stort temperaturområde. Medlet hårdnar inte om det används mellan -34°C och upp till 1204°C.

Fördelar

 • Säker för personalen
 • Karboniserar ej
 • Användbar under de extremaste förhållanden
 • Inget behov av omräkning av vridmoment
 • Fyller igen mikroskopiska ojämnheter

TEKNISK DATA
Utseende           Metallgrå
Form                     Mjuk, pastaliknande
Densitet             1,2
Partikelstorlek        <25µ  
Droppunkt                     >316°C
Kopparkorrosion  Ingen korrosion efter 24h vid 100° C
Extremt tryck                470 MPa
Svetspunkt                      400 kgf
Friktionskoefficient "K" faktor       0,17
Friktionskoefficient     40kgf    1200 rpm       0,10
Genomträngning  Bearbetad 33,1 mm, obearbetad   32,3 mm
Temperaturområde       -34°C till 1204°C
För fullständig information hänvisar vi till 785 Monteringspasta Ultra produktdatablad.

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Bultar
 • Skruvar
 • Pinnskruvar
 • Rörgängor
 • Pumphylsor
 • Splines

Används inom:

 • Kraftindustrin
 • Textilindustrin
 • Bagerier
 • Gjuterier
 • Stålverk
 • Pannrum
 • Oljeraffinaderier
 • Marina applikationer
 • Kemisk Industri
 • Bilindustri

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se