produkter / kemtekniska produkter / underhållsanpassade produkter / Smörjpasta / 785FG

PRODUKTINFORMATION
Chesterton 785 FG Monteringspasta Ultra är ett nytt antikärvmedel för livsmedels- och läkemedelsindustrin. Medlet är en avancerad monterings- och gängpasta och består av en mjuk, vit pasta som innehåller en egenutvecklad blandning av ultrafina, icke-organiska fasta smörjmedel. 785 FG tillverkas av ingredienser som uppfyller FDA:s krav för produkter som kommer i kontakt med livsmedel.

Eftersom 785 FG Monteringspasta Ultra använder en syntetisk icke karboniserande bas, kan produkten användas över ett stort temperaturområde.
Medlet hårdnar inte om det används mellan -34°C och upp till 1204°C.

TEKNISK DATA
Utseende Vit
Form Mjuk pasta
Specifik vikt 1,28
Genomsnittlig partikelstorlek < 25 mikron
Droppunkt (ASTM D 556, ISO 2176) >225°C
Kopparkorrosion (ASTM D 130, DIN 51 811)Ingen,24 tim. vid 100°C
Friktionskoefficient, “K”-faktor 0,19
Friktionskoefficient (ASTM D 2266) 40 kgf, 1200 v/min 0,15
Penetration (ASTM D 217, ISO 2137) mm/10 Bearbetad 370
Obearbetad 360
Temperaturområde -34°C till 1204°C

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
785 FG tillverkas av ingredienser som uppfyller FDA:s normer för direkt eller indirekt livsmedelskontakt. Medlet är NSF-klassat i kategori H1 och godkänt i USA för användning i produktionsanläggningar för kött och fågel som inspekteras av federala myndigheter. Det vita
smörjmedlet är fritt från missfärgning och väl lämpat för tillämpningar inom textilindustrin,
pappers- och massaindustrin. Medlet är väl lämpat för användning tillsammans med processutrustning där viss livsmedelskontakt förekommer, exempelvis:

Flasktappningsmaskiner
Konserverings/burktappningsmaskiner
Burk/flasktappningsmaskiner
Kartongfyllningsmaskiner
Fyllningsmaskiner för sås och deg
Utrustning för köttpackning
Matningsutrustning för frukt
Bageriutrustning

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se