kemtekniska produkter / korrosionskontroll  / 775

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 775 Fuktskydd ger en klar skyddande beläggning som tränger undan fukt och skyddar detaljer och utrustning från korrosion under flera månader. När det sprutas på en ren metallyta erhålls en smörjande film som motstår oxidation och förhindrar flamrostning under lagring och transport.
Produkten tränger snabbt in i kopplingar som är i drift och ger skydd mot fukt och kondensation. Det torkar faktiskt upp metallen genom att medlet kryper in under fukten på detaljerna utan att påverka de elektriska egenskaperna. Det är mycket effektivt efter
vattenbegjutningar och i fuktiga miljöer.
Med ökande användning av vattenlösliga skärvätskor och vattenbaserade avfettningssystem måste hänsyn tas till att skydda detaljer och utrustning från flamrostning under lagring. En snabb
doppning av detaljer i 775 Fuktskydd efterlämnar ett tunt skikt som kommer att skydda under flera månader inomhus* mot smuts, korrosion och fingeravtryck.
* Om långtidsskydd önskas, använd Chesterton®
740 Extra kraftigt rostskydd.
 
 

TEKNISK DATA
Färg Klar, gulfärgad
Specifik Vikt 0,8
Viskositet @ 38°C ASTM D 445, DIN 51 361 1-2 cps
Flampunkt, stängt lock ASTM D 93, DIN 51 755
I flytande form 80°C
Torr film 149°C
Torktid @ 21°C 3 timmar
Korrosionsskydd:
100 % fuktighet, 38°C 30 dagar (minimum)
20 % saltspray, 38°C ASTM B 117 50 timmar (minimum)
Täckning 29,5 m2/l
Rekommenderad skikttjocklek
Våt 23 μm
torr 4 μm
Appliceringstemperatur 10 - 43°C
Användningstemperatur - 29 till 66°C
Friktionskoefficient 0,174

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Utmärkt, kostnadseffektivt metallskydd för detaljer under lagring eller transport. Torkar ut vattenindränkta elektriska system och håller dem torra i fuktiga miljöer. Utmärkt för marin användning där fukt alltid förekommer

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se