produkter / kemtekniska produkter / underhållsanpassade produkter / Smörjpasta / 772

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 772 Premium monterings - pasta av nickel har formulerats med ultrarent råmaterial. 772 Premium monteringspasta av nickel uppfyller därmed de flesta tekniska utrustnings - specifikationer, med begränsade nivåer för halogener, svavel och metaller med
låg smältpunkt.

Chesterton Monteringspasta NCP 772 är ett monteringssmörjmedel som tål extrema tryck, är korrosionsresistent och motverkar kärvning. Dessa egenskaper uppnås med en blandning av collodialt nickel och grafit i en olje sus pension som klarar temperaturer upp till 1425 °C.

Produkten tätar och skyddar metall - delar under extrema förhållanden genom att förse dessa med en ultratunn beläg - gning med partiklar. Partiklarna bildar ett antifriktionsskikt som inte kommer att brännas, sköljas eller skrapas bort.
Skiktet förhindrar pitting, som beror på galvanisk aktivitet mellan olika metaller, vilket kan inträffa om metalldelarna inte separeras från varandra.

Eftersom nickel är en hård metall motstår den hårda tryck utan att plattas ut eller härda. De mikroskopiska ojämn - heterna på metalldelarna kommer inte i kontakt med varandra eftersom de mycket fina nickelpartiklarna fyller igen ytornas ojämnheter och håller ytorna åtskilda.

Chesterton Monteringspasta NCP 772 ger en balanserad friktions koefficient blir gängorna inte över belastade och en mera väldefinierad belastning är möjlig att uppnå vid montering. Produkten sparar gängor och detaljer så att de kan återan - vändas genom att skador p g a skärning och brott undviks vid demontering.

Chesterton Monteringspasta NCP 772 sköljs inte bort av färsk- eller saltvatten. Den kan användas inomhus, utomhus och för marina applikationer. Produkten uppfyller kraven enligt MIL-A-907F.

TEKNISK DATA
Se produktblad

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Underlättar montering av bultar, pinn - skruvar, flänsar, presspassningar, pump - foder, ventilspindlar, skruvar, bussningar, packningar, lager etc. Underlättar demontering genom att skärning förhindras och att rost och korrosion mot verkas upp till 1425 °C. Sparar gängor och detaljer så att de går att återanvända genom att skärskador och brott förhindras vid demontering.
Används på stål och rostfritt stål, järn, aluminium, koppar, mässing, titan etc inom bil- och kemisk industri, vid järnbruk, raffinaderier och allmänt bruk. Skall ej användas till syrgasutrustningar.

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se