kemtekniska produkter / korrosionskontroll  / 763

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 763 Rostneutralisering är en mild, naturlig syrabaserad produkt som på elektrokemisk väg omvandlar rost till ett skyddande skikt som förhindrar fortsatta rostangrepp.
Det är ett arbetsbesparande sätt att behandla metall före målning. Produkten utgör ett bekvämt, billigt alternativ till sandblästring med få hälso- eller säkerhetsrisker. Flamrostning elimineras eftersom det tunna skiktet skyddar ytor innan de behandlas vidare. Till skillnad från behandling med starka syror som ibland används för att behandla metall, är skador och ytskörhet inte något problem vid användning av 763 Rostneutralisering. Denna produkt omvandlar skonsamt men effektivt ytorna till en god grund för applicering av en
primer eller en toppbeläggning. Att använda Chesterton 763 Rostneutralisering är enkelt. Avlägsna endast löst sittande rostflagor, rengör ytan och applicera Rostneutralisering. Ytorna erhåller ett skyddande skikt. För alla rostade detaljer och utrustningar, rost + Rostneutralisering = skydd.

TEKNISK DATA
Form Flytande
Utseende Trasparant, brun
Densitet 1,1 kg/l
Löslighet i vatten Fullständigt lösbar
pH 1,2
Täckning (typisk) 19,6 m2/l
Reaktionstid 15 timmar minimum
Appliceringsförhållanden Min 10°C och 50% relativ fuktighet

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Omvandlar rost till en korrosionsstoppande beläggning på lagringstankar, fordon, broar, kraftledningsstolpar, fartyg, pirar, stålkonstruktioner samt för användning nom marin och varv, överallt där rost bryter ner metall. Snabbt och lätt erhålls en bra yta för applicering av Chesterton® 758 Blyfri primer

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se