produkter / kemtekniska produkter / underhållsanpassade produkter / formsläppmedel / 730

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 730 Spragrip® är ett högklassigt medel för behandling av drivremmar och ger upp till 50% mer dragkraft samt förhindrar slirning hos alla typer av drivremmar, kilrep, platt- och
rundremmar.

730 Spragrip skiljer sig från de flesta andra medel för drivremmar på så sätt att det ger omedelbart resultat och inte förlorar sin verkan på grund av åldring, oxidering, eller att det hårdnar eller torkar ut. Ytans grepp bibehålls genom ytterligare någon enstaka applicering.

Slirning hos remmar minskar inte bara remmarnas livslängd utan medför också energiförluster eftersom dragkraften inte överförs effektivt till den drivna utrustningen. Alla klibbiga ytor minskar slirning men ett klibbigt material kommer att häfta mot remskivor och kräva mer
energi för att släppa. Chesterton 730 Spragrip ger en yta på remmen som inte är klibbig men ändå har en hög friktionskoefficient. Detta ger en remyta med bra grepp och högsta verkningsgrad för alla typer av remdrifter.

TEKNISK DATA
Form Flytande
Utseende Klar
Specifik vikt vid 25°C 0,8
Densitet 800kg/m3
Löslighet i vatten Försumbar

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Eliminerar slirning
 • Upp till 50% högre dragkraft
 • Glaserar eller hårdnar ej
 • Icke färgande
 • Vattensäkert
 • Avlägsnar gamla beläggningar på remmar
 • Innehåller ej harts, asfalt eller olja
 • Energibesparande
 • Ingen uppbyggnad av beläggningar
 • Samlar mindre smuts
 • Bildar inga klumpar eller kakor
 • Konserverar remmar under lagerhållning
 • NSF P1 - Registreringsnummer 133947

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se