produkter / kemtekniska produkter / underhållsanpassade produkter / Smörjpasta / 710

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 710 Monteringspasta koppaär ett antikärv- och monteringssmörjmedel som klarar hög temperatur och extrema tryck. Dessa egenskaper erhålles med en blandning av colloidal koppar, aluminium och grafit i en oljebaserad suspension som inte brinner, skrapas eller tvättas bort.

Produkten tätar och skyddar metalldelar under extrema förhållanden genom att förse detaljen med en mycket tunn beläggning av kopparpartiklar. De fina colloidala partiklarna belägger och håller metalldelar åtskilda, detta motverkar pitting som beror på galvanisk aktivitet mellan olika metaller samt mikrosvetsning  som kan inträffa om inte detaljerna hålls isär.

Eftersom 710 Monteringspasta koppar har en balanserad friktionskoefficient, töjs inte gängorna och det är möjligt att erhålla en noggrannare kontroll på belastningen under montering. Produkten sparar gängor och detaljer så att de går att återanvända genom att skärskador och
brott vid demontering undviks.

Chesterton 710 Monteringspasta koppar uppfyller MIL-A-907D och är upptagen i US Navys lista QPL-907 över kvalificerade produkter. Produkten är registrerad av NSF för användning i
federalt inspekterade anläggningar för produktion av kött och fjäderfäkött.

TEKNISK DATA
Se produktblad

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Används på stål, rostfritt stål, järn, koppar, mässing, titan etc. Skall ej användas i syrgassystem eller i närvaro av acetylen. Nedan anges en mängd speciella applikationer:

Bilindustrin – För metallpackningar, pinnskruvar i motorblock, ventilstyrningar, u-klammer etc. Skruvar till dieselmotorer, flänsar, kopplingar.
Gjuteri – Beläggning av gjutformar för att förhindra metall att fastna och brista.
Vattenverk – Under jord till ventiler för höga tryck, kopplingar och avstängningsventiler.
Verkstäder – Behandling av lödkolvar, tillbehör till momentnycklar, kranar, transportörer etc.
Rörmokeri – Gängade eller flänsade kopplingar för höga tryck.

Pumpar – På flänsar, skruvar och kopplingar vid applikationer med hög temperatur.
Truckar – Smörjning och korrosionsskydd av lager, kedjehjul, kedjor och slitytor.

Ugnar – På värmebehandlingsugnar och vid gjutningsoperationer för att förhindra kärvning och fastsättning på detaljer p g a hög temperatur. På rostfritt stål med högre temperatur än för aluminium, rekommenderas att använda Chesterton 725 Monteringspasta eller Chesterton® 785 Monteringspasta Ultra för gummiindustrin, för saltvattenapplikationer och i aggressiva miljöer med syror eller alkalier

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se