kemtekniska produkter / FETT / 635

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 635 Syntetiskt, korro - sionsbeständigt fett mot extremt tryck. Produkten är en “work-horse” till fett med enastående egenskaper att motstå extrema tryck samt nötningsbeständigt. Fettet har oöverträffad skjuvnings - stabilitet, är temperatur- och
korrosionsbeständigt.

Den överlägsna resistensen mot borteller ursköljning genom vatten, kaustikum (frätmedel), syror, sanitärrengörings - medel, processvätskor och –ånga har nu kombinerats med hög temperaturpre - standa och som resultat gett Chesterton 635 Syntetiskt, korrosions beständigt fett mot extremt tryck.

I egenskap av ett vattenresistent fett av högsta kvalitet kommer 635-fettet inte att avlägsnas även i situationer av rigorösa vattenspolningsförhållanden. Chesterton 635 kan användas vid drift med ånga och direkt kontakt med vatten. Egenskaperna hos Chesterton 635 minskar inte ens vid en vattenkontaminering av upp till 50 %. Med en droppunkt på 318 °C kommer det inte ens vid höga hastigheter eller under tung belastning att smälta eller börja rinna.

635 SXC är oöverträffat beträffande förmåga att kunna uppvisa förlängd livslängd som funktionellt lager, reducera antalet reparationer för utrustningen samt förbättra den driftsmässiga verknings - graden hos fettsmord utrustning. Använd ningsområden för 635 SXC
återfinner man i varje industrianläggning eller -process. Fettet är särskilt förde lak - tigt där det förekommer exponering mot hög fuktighet, korrosionsbildande ångor såväl som chockbelastning eller vibration vilket förekommer i pappers masse - industri, vid gruvdrift, kraftverk, stålfabrik
och metallformande verksamhet. Till dylika användningsområden hör smörjning av lager för matar- och pressvalsar, rullager för torkar och kalandrar eller glättvalsar, korrugerings - maskiner och slitsverk, lager för fläktar och ventilatorer, transportlager för ugnar, kranar och mekaniska pressar.

TEKNISK DATA
Utseende Ljusblå/grön
Fasthet, NLGI (DIN 51 818) 2
Penetrering (ASTM D 217, DIN ISO 2137) 265-295
Konsistens Jämn, smörlik
Specifik vikt, 25 °C 0,95-1,05
Oljebas PAO Synthetic
Förtjockningsmedel Egenutvecklat och patentskyddat, sulfonatkomplex Smörjaktiva tillsatsämnen Tillsatsämnen av typ icke-tung metall som motstår extrema tryckförhållanden och motverkar frätning och slitage;
ytreaktiva tillsatsmedel som motverkar rost och korrosion; oxidationsinhibitorer

Driftstemperaturintervall -40 °C till 240 °C
över 180 °C, ökad frekvens av upprepad smörjning erfordras.
Droppunkt (ASTM D 2265, DIN 51 801/1) 318 °C
Bearbetningsstabilitet (ASTM D 217) % Förändring
10 000 slag 1,0
100 000 slag - 4,5

Oljeseparation, % förlust (ASTM D 1742) ingen
Fyra kulor E.P. (ASTM D 2596, DIN 51 350/4)
Belastnings-/slitageindex 130

Svetsbelastning, Kg (N) 800 (7845)

4-kuls-slitage (ASTM D 2266, DIN 51 350/5), Kulrispning/skårdjup, mm 0,40
40 kg, 1200 rpm, 75 °C, 1 tim.

Timken Load (smörjningstestande maskin) (ASTM D 2509) 29,5 kg
Livslängd funktionellt lager (ASTM D 3527), 150 °C, timmar 240
Bomb Oxidation, syrestabilitetstest (ASTM D 942), psi dropp, 1000 timmar 6,0
Basoljeviskositet, (ASTM D 445, DIN 51 561)
40 ° C 98 cSt
100 °C 14 cSt

Viskositetsindex, VI 146
Bortspolning/-ursköljning med vatten (ASTM D 1264)
79 °C < 0,05

Korrosionsbeständighet (ASTM B 117), 5 % NaCl >1000 timmar @ 50 mikron
filmtjocklek

Kopparkorrosion (ASTM D 4048, DIN 51 811) 0/1B
ISO/DIN Klassifikation ISO-L-XD F I B2/DIN 51 502-K LP 2HC R1-40
LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Smörjning av slidelement, gejder, glidlager och bussningar Antifriktions-lager, rullager och kullager Fettsmorda kedjor Växellådsdrev, kulskruvsaktiverare Motordrivna ventiler, gränsströmställare och skaftmutter Kopplingar, leder och kil- eller räfflade axlar Verktygsmaskin-spindlar

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se