kemtekniska produkter / FETT / 630

PRODUKTINFORMATION
630 SXCF är överlägset för resistensen mot bort-/eller ursköljning genom vatten, kaustikum
(frätmedel), sanitärrengöringsmedel, processvätskor och –ånga har nu kombinerats med hög temperaturprestanda och som resultat gett Chesterton® 630 SXCF.

I egenskap av ett fett av högsta kvalitet som är resistent mot korrosion och tryck kommer 630-fettet inte att avlägsnas även i situationer av rigorösa vattenspolningsförhållanden.
Med en droppunkt på 318 °C kommer fettet inte att smälta eller börja rinna.

630 SXCF-fettet är NSF-registrerat och uppfyller FDA:s regler 178.3570. Det kan utgöra det exklusiva smörjfettet för användning inom en industri av typen livsmedel, dryck, kött, fjäderfä-/hönsavel och farmaceutika.

Chesterton 630 SXCF är i huvudsak ej fläckavgivande. Förekomsten av fettfläckar på golv och förpackningsutrustning kan minskas i omfattande grad. Använd 630 för att smörja förpackningsmaskiner och papperskonverterande utrustning så att förekomsten av förkastbara delar/produkter på grund av missfärgning från smörjfettet i huvudsak upphör.

Chesterton 630 SXCF är i huvudsak smaklöst och luktfritt. Det är idealiskt i egenskap av underhålls- och produktionssmörjmedel för användning i livsmedelsprocessande utrustning samt i maskiner för blandning, fyllning, paketering och produktion.

Chesterton 630 innehåller ej animaliskt fett eller oljor som skulle kunna härskna och främja biologisk tillväxt. Det innehåller vidare inga tunga metaller som skulle kunna kräva riskbeskrivande varningar samt begränsa användningsområdet.

TEKNISK DATA
Se produktblad

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Smörjning av slidelement, gejder, glidlager och bussningar Alla typer av antifriktions-lager, rullageroch kullager

  • Fettsmorda kedjor
  • Växellådsdrev och kammar
  • Motordrivna ventiler
  • Kopplingar, leder och kil- eller räfflade axlar och andra rörliga delar i en utrustning som används vid framställning av livsmedel, läkemedel, kosmetika, drycker.

Exempelvis:

  • Flask- och kartongfyllning
  • Fyllningsapparatur för pasta och såser
  • Löpande band och framrullningsorgan
  • Matarorgan, blandare och agitatorer
  • Konserveringsmaskiner,
  • söm-/falsningsutrustning

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se