kemtekniska produkter / FETT / 625

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 625 CXF har med sin överlägsna resistens mot bort-/ ursköljning genom vatten, kaustikum (frätmedel), sanitärrengöringsmedel, processvätskor och –ånga kombinerats
med USP White Mineral Oil av hög renhet och därmed gjorts lämpligt för olika användningsområden såsom i samband med livsmedel, dryck och farmaceutika. I egenskap av ett vattenresistent fett av högsta kvalitet kommer 625-fettet inte att avlägsnas även i situationer av rigorösa vattenspolningsförhållanden. Med en droppunkt på 318 °C kommer fettet inte att smälta eller börja rinna inom rekommenderat intervall för driftsparametrarna.
625-fettet är ett NSF-registrerat H1 och uppfyller FDA:s regler 178.3570. Det kan utgöra det exklusiva smörjfettet för användning inom en industri av typen livsmedel, dryck, kött, fjäderfä-/hönsavel och farmaceutika. Chesterton 625 SXCF ger i allmänhet ej någon missfärgning. Förekomsten av fettfläckar på golv och förpackningsutrustning kan minskas i omfattande grad. Använd 625 för smörjning av förpackningsmaskiner och papperskonverterande utrustning.
Chesterton 625 CXF är i huvudsak smaklöst och luktfritt. Det är idealiskt i egenskap av underhålls- och produktionssmörjmedel för användning i livsmedelsprocessande utrustning samt i maskiner för blandning, fyllning, paketering och produktion. Chesterton 625 innehåller ej animaliskt fett eller oljor som skulle kunna härskna och främja biologisk tillväxt. Det innehåller
vidare inga tunga metaller som skulle kunna kräva riskbeskrivande varningar samt begränsa användningsområdet.

TEKNISK DATA
Utseeende Ljusbrunt
Fasthet, NLGI (DIN 51 818) 2
Konsistens Jämn, smörlik
Specifik vikt, 25 °C 0,95-1,05
Oljebas USP White, mineralolja av livsmedelstyp
Förtjockningsmedel Egenutvecklat och patentskyddat,
icke-smältande sulfonatkomplex
Smörjaktiva tillsatsämnen Tillsatsämnen av typ icke-tung metall som motstår extrema tryckförhållanden och motverkar frätning och slitage; ytreaktiva tillsatsmedel som motverkar rost och korrosion; oxidationsinhibitorer
Driftstemperaturintervall -30 °C till 204 °C
över 170 °C, ökad frekvens av upprepad smörjning erfordras.
Droppunkt (ASTM D 2265, DIN 51 801/1) 318 °C
Penetrering (ASTM D 217, DIN ISO 2137) 265-295
Bearbetningsstabilitet (ASTM D 217) %
10 000 slag -1,0
100 000 slag -2,5
Oljeseparation, % förlust (ASTM D 1742) 0,2
Fyra kulor E.P. (ASTM D 2596, DIN 51 350/4)
Belastnings-/slitageindex 92
Svetsbelastning, Kg (N) 620 (6080)
4-kuls-slitage (ASTM D 2266, DIN 51 350/5), Kulrispning/skårdjup, mm 0,38
40 kg, 1200 rpm, 75 °C, 1 tim.
Timken Load (smörjningstestande maskin) (ASTM D2509) 29,5 kg
Livslängd funktionellt lager (ASTM D 3527), timmar 180
Bomb Oxidation, syrestabilitetstest (ASTM D 942), psi dropp, 1000 timmar 9,0
Basoljeviskositet, (ASTM D 445, DIN 51 561)
40 °C 95 cSt
100 °C 11 cSt
Viskositetsindex, VI 97
Bortspolning/-ursköljning med vatten (ASTM D 1264)
79 °C <0,05

Korrosionsbeständighet (ASTM B 117), 5 % NaCl >1000 timmar @ 50 mikron
filmtjocklek
Kopparkorrosion (ASTM D 4048, DIN 51 811) 0/1B
ISO/DIN Klassifikation ISO-L-XC E I B2/DIN 51 502-K LP 2 P1-30

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se