produkter / kemtekniska produkter / vätskor-för-metallb / återcirkulerande bearbetningsmedel / 462

PRODUKTINFORMATION
OPTICOOL 462 är en unik blandning av högpresterande syntetiska vätskor och ett oljebaserat smörjmedel med överlägsna egenskaper.
OPTICOOL 462 medger kostnadseffektiva utspädningar, ger korrosionsskydd och klarar
extrema tryck samt har god stabilitet mot hårt vatten. Genom att använda syntetiska tillsatser minskas risken för rök- och dimbildning som uppträder vid användning av konventionella emulgerande oljor. Dessutom förbättras smörjförmågan i gränsytan mellan verktyg/arbetsstycken.

TEKNISK DATA
Se produktblad

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Brotschning
 • Fräsning
 • Djupborrning
 • Svarvning
 • Upprymning
 • Slipning
 • Sågning
 • Stansning
 • Gängskärning
 • Kalldragning
 • Fingängning

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se