kemtekniska produkter / korrosionskontroll  / 421

PRODUKTINFORMATION
KSB 421 är en ogenomtränglig, flexibel elastisk beläggning som skyddar ytor mot luft, vatten, olja, kemikalier och korrosion. Produkten bildar en transparent barriär mot vatten, fukt, salthaltig luft, svaga kemikalier, industrirök, bensin etc upp till 80°C. Den är och förblir klar och tonar därför inte ner material, färger eller text.
Den klara sammansättningen skyddar mot hantering, fingeravtryck, oxidation, korrosion och nötning av ytor som den appliceras på. Produkten skyddar omedelbart vid repor på lackerad metall.
Den är utmärkt för att skydda obelagda metallytor vid underhållsarbeten eller vid skador tills fullständig återbeläggning kan göras.

TEKNISK DATA
Utseende Klar, transparent
Densitet 0,9 kg/l
Täckförmåga 2,3 m2 per 350 g burk
@ 0,013 mm tjocklek
Elasticitet Ingen sprickbildning på 3 mm cylinder

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Skyddar såväl metaller som ickemetaller. Används för att ge ett skyddande permanent skikt på maskiner för metalloch träbearbetning, verktyg, utrustningar, modeller, möbler, tryck på papper, dokument, ritningar, gummiisolering, kopplingar, elektriska och elektroniska montage samt på marina utrustningar etc.

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se