produkter / kemtekniska produkter / vätskor-för-metallb /
skär och gängvätskor / 390

PRODUKTINFORMATION
Chesterton® 395 Gängolja är en högkvalitativ, petroleumbaserad metallbearbetningsvätska
specialutvecklad för aluminium och andra mjuka metaller. Det är en avancerad skärvätska som
eliminerar risken för att sådana metaller ska missfärgas eller mörkna under bearbetning.
Chesterton 395 Gängolja minskar friktionen i kontaktpunkten genom att avsätta en skyddande oljehinna som vidhäftar mot skärverktyget. Effektiv smörjning och kylning av verktyg och
arbetstycken ger utmärkt dimensionskontroll och jämna gängytor. De aktiva ingredienserna i 395 Gängolja binder föreningen till kanterna under bearbetning och ger god effekt långt ner i
gängspåren. Metallspånen svetsas inte fast mot metallen i arbetsstycket bakom skärpunkten. Fritt rörliga spån eliminerar risken för verktygsbrott genom ytdefekter.
Många gängoljor innehåller klorinerade kolväten eftersom det ger utmärkt kylning. Men sådana lösningsmedel kan medföra att metallen missfärgas och mörknar.
Gängolja 395 innehåller istället en serie effektiva tillsatser som minskar friktionen, förhindrar värmebildning och ger utmärkt kontroll över dimensionerna utan behov av klorföreningar. Gängolja 395 innehåller också en kombination av smörjmedel som vidhäftar mot verktyget
och ger finare spån som har större rörelsefrihet och är enklare att avlägsna. Produkten ytbehandlar metallen i arbetsstycket och ger enhetlig bearbetning och överlägset slutresultat.

TEKNISK DATA
Utseende Klar, färglös
Doft Milt väldoftande
Densitet 0,8 kg/l
Vattenlöslighet Försumbar

LÄMPLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Specialolja för bl.a:

  • tappgängning
  • gängskärning
  • brotschning
  • fräsning
  • borrning och upprymning av en mängd olika metaller, inklusive aluminiumlegeringar.

Besöks-/Postadress
Johannedalsvägen 67
863 36 SUNDSBRUK    

Telefonkontakt
060-55 36 70

Mail
info@whservice.se